آیا باتری سامسونگ اطلاعات گوشی من را می دزدد؟

اخیراً فیلم هایی مبنی بر وجود چیپ استراق سمع در باتری های گوشی‌های سامسونگ در فضای مجازی منتشر شده است. در این تصاویر با خارج کردن یک مدار از پشت باتری موبایل، ادعا می...