آموزش جامع اکسس

مایکروسافت اکسس : مایکروسافت اکسس (Microsoft Access) یکی از اجزای مایکروسافت آفیس است که برای ایجاد پایگاه داده‌های رابطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهارت های هفتگانه Icdl  فراگیری این نرم افزار کاربردی...