برچسب: اینترنت دانلود منیجر

دانلود منیجر 2

IDM اینترنت دانلود منیجر

  اینترنت دانلود منیجر یا  IDM  قدرتمندترین نرم  افزار مدیریت دانبود می باشد .این نرم افزار دانلود رابه چند قسمت تقسیمکرده ودرنهایت این قسمتها را به یکدیگر میچسباند .این کار با توجه به سرعت...