برچسب: باج افزار

Bitdefender Anti-Ransomware 0

نرم افزار ضد باج گیر Bitdefender Anti-Ransomware

باج افزار یک نوعی از بد افزارها است که به مجرمان این امکان را می دهد تا بتوانند از طریق یک کنترل از راه دور، کامپیوتر قربانی را قفل کنند به طوری که کاربر...

باج افزار 0

همه چیزدرمورد باج افزار (Ransomware)

باج افزار یک نوعی از بد افزارها است که به مجرمان این امکان را می دهد تا بتوانند از طریق یک کنترل از راه دور، کامپیوتر قربانی را قفل کنند به طوری که کاربر...