آموزش مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

آی سی دی ال (ICDL)، گواهینامه‌ای بین المللی است که دریافت آن به معنی رسیدن به درجه‌ای از مهارت در کار با رایانه است که فرد توانایی‌های اصلی و مهارت‌های مقدماتی کار با رایانه...