امنیت تلگرام (Telegram) قسمت اول

فراگیر شدن استفاده از مسنجرتلگرام در میان کاربران مخصوصا ایرانی ها دغدغه امنیت استفاده ازاین مسنجر بالا رفته است. هرچند امنیت نرم افزار تلگرام بسیار بالا می باشد ولی اشتباهات کاربران از یک سو وعدم اگاهی...